Skip to main content

Websites & online-winkels in overtreding

Identificeren en bestrijden van gevallen van online-handelsmerkmisbruik

In tegenstelling tot online-marktplaatsen, waar “uitsluitend” namaakproducten te koop worden aangeboden, kunnen op websites en in online-winkels ook andere gevallen van merkmisbruik worden vastgesteld:

Online Shop

Reproductie of imitatie van originele websites van de merkfabrikanten

Hierbij laat men de bezoeker van de webpagina denken dat hij zich op de echte webpagina van het merk bevindt. Het doelwit van de oplichters is meestal phishing. Dat houdt in: Belangrijke persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen, wachtwoorden of betalingsinformatie worden bemachtigd bij het invullen van formulieren of via het afrekenproces.

Gebruik van merkdomeinen (domeinsquatting)

Bij deze eenvoudige maar effectieve variant registreren en gebruiken de fraudeurs onrechtmatig een domein dat een bekende merknaam bevat. Op die manier wordt de gebruiker voor de gek gehouden door hem te laten denken dat het om de originele website van de merkfabrikant gaat en maakt men misbruik van de bekendheid en de reputatie van de merkfabrikant.

Gebruik van merklogo’s

Ook hiermee proberen de fraudeurs de gebruiker te misleiden. Het logo wordt vaak aangevuld met de toevoeging “geautoriseerde dealer”. Het is voor de eindverbruiker nauwelijks mogelijk om deze beweringen te controleren.

Plagiaatverkoop

In dit geval wordt niet de volledige website gekopieerd, maar treedt de exploitant op als dealer. In zijn winkel verkoopt hij meestal diverse merkartikelen waaronder ook namaakproducten.

Monitoring van websites & winkels om misbruik van handelsmerken tegen te gaan

EBRAND bewaakt bestaande en nieuw verschijnende websites en online-shops – continu en wereldwijd. Op deze manier kunnen we alle bovengenoemde gevallen van merkmisbruik in kaart brengen en er gericht tegen optreden.

Tijdens het monitoren verzamelen en evalueren we een grote hoeveelheid informatie. Dat alles samen vormt een compleet beeld. Dit stelt ons in staat om te beoordelen of er sprake is van een merkinbreuk en geeft ons de nodige gegevens om de frauduleuze websitehouders te vervolgen.

WHOIS-informatie

Registrant, Registrar, Registratiedatum

Technische informatie

MX-records geven aan of er actieve e-mailcommunicatie wordt gebruikt voor het domein; naamservers informeren over de Registrar en IP-adressen en geven de hostinglocatie weer.

Contactgegevens

Alle beschikbare contactgegevens worden geïdentificeerd en opgeslagen.

Screenshots

Tonen de inhoud van de site op een bepaald moment resp. het onrechtmatige aanbod van die winkels.

Traffic en zoekvolume van de website

Sites met veel traffic en een hoge zichtbaarheid op het internet hebben prioriteit.

Samen met de clustering van leveranciersinformatie resulteert dit in een specifieke digitale voetafdruk. Het helpt ook om informatie van andere verkoopkanalen te bundelen. Zo leren we waar en via welke kanalen de verkopers hun goederen aanbieden. Tegelijkertijd wordt data-redundantie voorkomen. De verkoper verschijnt slechts eenmaal in het systeem – met al zijn activiteiten.

Multi-level aanpak tegen productpiraterij

Op online-marktplaatsen kunnen bepaalde processen van de eigenaren worden gebruikt om merkmisbruik te identificeren en de bijbehorende lijsten te verwijderen. Websites en online-shops vereisen meestal een multi-level aanpak.

Indien de gegevens van de domeinnaamhouder kunnen worden vastgesteld, stuurt EBRAND deze namens de klant een waarschuwingsbrief (Cease & Desist Letter). In de volgende stap kan dit worden doorgeschoven worden naar de internetprovider, de hostingprovider of de domeinnaamregistrar. Deze laatste is verplicht om passende maatregelen te nemen indien een merkinbreuk wordt gemeld.

Een meestal zeer snelle, en voor de verkoper pijnlijke maatregel, is het leggen van contact met zijn betalingsdienstaanbieder, om de betalingsstromen tot stilstand te brengen.

Op het gebied van domeinen kunnen ook juridische stappen worden ondernomen, bijvoorbeeld een UDRP-procedure (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), die zou resulteren in de overdracht van het domein aan de merkhouder. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het Uniform Rapid Suspension System (URS) en de geschillenprocedures voor landcodes (ccTLD’s), zoals bijv. DENIC in Duitsland aanbiedt.

In de strijd tegen productpiraterij op websites en in online-shops profiteert EBRAND van de goede relaties met andere registrars, accreditatie bij vele Registry’s en lidmaatschap van diverse intellectueel eigendom-verenigingen.

GRATIS-QUICK-CHECK-PRODUCTIEPIRATERIJ